Danish
English
French
German
 | PRINT |

Supermarkedsanlæg med CO2

Samtidig kulde- og varmeproduktion

Transkritiske varmepumper til kraftvarme

Velkommen til Advansor

Advansor er en førende OEM producent af bæredygtige termiske systemer til varme og kuldefremstilling i bl.a. supermarkeder,  køle- og frostlagre, kraftvarmeværker, fødevareforarbejdende industri, kemisk industri samt luftkonditionering af kontorbyggeri med CO2 som kølemiddel.

Vidensdeling med leverandører og kunder er en naturlig del af vores services, som altid sikrer vores kunder den bedste og nyeste teknologi. 

Hvem er vi
Advansor er stiftet 2006 af Kim G. Christensen og Torben M. Hansen, som begge har en fortid som ledende medarbejdere ved Teknologisk Institut. Efter i årrække at have serviceret industrien med udvikling og demonstration af køleanlæg og varmepumper med CO2 som arbejdsmedie var tiden moden til at starte egen produktion af disse anlæg. I slutningen af 2011 blev virksomheden solgt til Hillphoenix, som nu ejer virksomheden.

Grøn teknologi
Advansors teknologi er baseret på naturlige kølemidler, som i sig selv ikke bidrager negativt til nedbrydning af ozonlaget og CO2 bidrager som drivhusgas ved udslip ikke til global opvarmning.

Forretningsfilosofi
Vores filosofi er baseret på, at vores løsninger betaler sig selv gennem de driftsbesparelser, der opnås ved anlægget. 
Advansors erfarne rådgivere udarbejder besparelsesanalyser på anlægget som en del af leverancen.

Advansor A/S er ISO-9001 certificeret i overensstemelse med kravene i
DS/EN ISO 9001:2008

Advansor har vundet Børsens pris som årets hurtigste gazelle 2012

Vandkøleanlæg til airconditionering

CO2 anlæg til køl og frost i let industri

Luftkonditionering med direkte ekspansion


ADVANSOR A/S | Bautavej 1A | 8210 Århus V | T: +45 7217 0174 | E-mail: info@advansor.dk